Σε ΦΕΚ τα μέτρα προστασίας του Ταϋγέτου

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Απάτητα Βουνά»

Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2022 08:15 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Σε ΦΕΚ τα μέτρα προστασίας του Ταϋγέτου

Οι περιορισμοί για την προστασία των περιοχών χωρίς οδικά δίκτυα του Ταϋγέτου, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα «Απάτητα Βουνά» που ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ, δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ. Το ΦΕΚ αφορά αποκλειστικά στην περιοχή του Ταϋγέτου που εντάσσεται σε αυτό το καθεστώς προστασίας, ενώ οριοθετείται με συνταγμένες η έκταση των 143,23 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Έτσι, η έκταση του ορεινού όγκου της Λακωνίας που τίθεται υπό προστασία για τα επόμενα δυο χρόνια εκτείνεται σε ένα υψομετρικό εύρος 1.975 μ. (432-2.407 μέτρα) και εμπίπτει στο σύνολό της εντός της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000.

Βασικό στοιχείο της περιοχής που χαρακτηρίζεται πλέον ως «απάτητη» είναι το αδιατάρακτο φυσικό περιβάλλον, στο οποίο δεν υφίστανται δρόμοι για την κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων και δεν έχουν κατασκευαστεί άλλου είδους τεχνητές επιφάνειες.

Το ΦΕΚ ορίζει τους εξής όρους και περιορισμούς για τη συγκεκριμένη έκταση του Ταϋγέτου:
 - Απαγορεύεται η διάνοιξη δρόμων κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, και κάθε είδους τεχνική επέμβαση, μεταβολή ή αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος.
 - Από την απόφαση αυτή δε θίγονται νομίμως υφιστάμενα έργα και η συντήρησή τους.
 - Ειδικότερα επιτρέπεται η σήμανση, επισκευή, συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενων ορειβατικών και πεζοπορικών μονοπατιών, χωρίς τη χρήση μηχανοκίνητων μέσων πρόσβασης και με την προϋπόθεση ότι οι επεμβάσεις θα υλοποιούνται με φυσικά υλικά.
 - Εξαιρούνται από τους όρους και τους περιορισμούς έργα για σκοπούς Εθνικής Άμυνας, όπως καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης, εξαιρούνται των απαγορεύσεων έργα και επεμβάσεις που υλοποιούνται λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών, πυρκαγιάς κ.λπ.), εφόσον μετά λαμβάνεται μέριμνα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, και επεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για λόγους προστασίας ή/και αποκατάστασης του φυσικού και δασικού περιβάλλοντος.

Τέλος, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, έχει ανατεθεί και εκπονείται Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για το σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000 Περιφέρειας Πελοποννήσου, μεταξύ των οποίων και οι περιοχές με κωδ. GR2550006 «Όρος Ταΰγετος – Σπήλαιο Τραχήλας – Σπήλαιο Βατσινίδη», GR2540005 «Λαγκάδα Τρύπης» και GR2550009 «Όρος Ταΰγετος – Λαγκάδα Τρύπης».

Μάλιστα, η ειδική αυτή περιβαλλοντική μελέτη θα καταλήξει σε πρόταση χαρακτηρισμού των περιοχών, καθώς και καθορισμού χρήσεων γης και δραστηριοτήτων, που θα οδηγήσει στην έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti