Κυριότητα Δημοσίου δι' αποδείξεως στη Μάνη

Διευκρινίσεις σε εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος - Πως πιστοποιείται η ιδιοκτησία ακινήτων

Παρασκευή, 21 Ιανουάριος 2022 07:26 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Κυριότητα Δημοσίου δι' αποδείξεως στη Μάνη

Ανακατατάξεις στις συναλλαγές ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το τεκμήριο του Δημοσίου επιφέρει εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, επιχειρώντας να ξεδιαλύνει το τοπίο στο ιδιοκτησιακό μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Πρόκειται για μεταβιβάσεις ακινήτων που βρίσκονται σε δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις σε νησιά και συγκεκριμένα στις παρακάτω περιοχές: Μάνη, Κύθηρα-Αντικύθηρα, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδες, και Δωδεκάνησα – πλην Ρόδου, Κω και σε τμήμα της Λέρου.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο απέστειλε στους αναδόχους μελετών κτηματογράφησης διευκρινιστική οδηγία, όπου αποσαφηνίζει σε ποιες περιπτώσεις, δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, θεωρείται ως ιδιοκτήτης το Δημόσιο και σε ποιες ο ιδιώτης. Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 998/1979 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4821/2021), το βάρος απόδειξης ιδιοκτησίας μεταξύ Δημοσίου και ιδιώτη σε δάση, δασικές εκτάσεις, χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις αφορά τον ιδιώτη, εκτός από τις προαναφερθείσες περιοχές.

Στοιχεία ταυτοποίησης
Το Δημόσιο θα πρέπει να έχει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητας, δηλαδή:
– Τίτλος ιδιοκτησίας (πώληση, δωρεά, κήρυξη της απαλλοτρίωσης υπέρ του Δημοσίου μετά την καταβολή της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η από 18-9-1952 σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου και της Εκκλησίας της Ελλάδας).
– Πράξεις μίσθωσης ή παραχώρησης ή άλλης εκμετάλλευσης.
– Πράξεις αξιοποίησης και προστασίας της έκτασης ως δημόσιας (πράξεις διαχείρισης των δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα).
– Δικαστικές αποφάσεις και απορριπτικές γνωμοδότησεις των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών, καθώς και υπουργικές αποφάσεις αποδοχής τους.

Αντίστοιχα, ο ιδιώτης θα πρέπει να έχει: τίτλο μέχρι την 1η/7/2001 (αυτού και των δικαιοπαρόχων του), ανεξαρτήτως του πότε μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλακείο ή του ό,τι ισχύει στο άρθρο 10 του Ν. 32088/2003 (π.χ. ιδιωτικά δάση, δικαστικές αποφάσεις κλπ).

Όπως σημειώνεται σε εγκύκλιο που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνος Αραβώσης, «το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, που βρίσκονται στις περιοχές του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: α) το Δημόσιο δεν διαθέτει στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του, όπως οι ενδεικτικά αναφερόμενες στη διάταξη πράξεις μίσθωσης, παραχώρησης, αξιοποίησης και προστασίας της έκτασης ως δημόσιας και β) οι διεκδικούντες την έκταση διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας, οι ίδιοι ή οι δικαιοπάροχοί τους, οι οποίοι έχουν συνταχθεί μέχρι την 1η/07/2001 το αργότερο, έστω και εάν έχουν μεταγραφεί μεταγενέστερα».

Επιπλέον, κατά τον «ΑγροΤύπο», η παρ.3 του άρθρου 149 του ν.4819/2021 αναφέρει: Τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας της παρ. 1 επιλαμβάνονται της αναγνωρίσεως της κυριότητας ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος, με αίτηση του ενδιαφερομένου ιδιώτη ή νομικού προσώπου, επί τη βάσει προσκομιζομένων υπ’ αυτών νόμιμα μεταγεγραμμένων τίτλων ιδιοκτησίας, οι οποίοι έχουν συνταχθεί το αργότερο μέχρι την 1η.7.2001, έστω κι αν έχουν μεταγραφεί μεταγενέστερα και οι οποίοι συνοδεύονται από τοπογραφικά διαγράμματα, εξαρτημένα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87), στα οποία αποτυπώνεται η περιγραφόμενη στους τίτλους έκταση, όπως και επί τη βάσει όσων στοιχείων τηρούνται στη Δασική Υπηρεσία.

Στις 2/12/2021 εκδόθηκε από την Διεύθυνση Προστασίας Δασών του ΥΠΕΝ οδηγία εφαρμογής του άρθρου 149 του ν.4819/2021, σύμφωνα με την οποία, ξεκαθαρίζει πότε το Ελληνικό Δημόσιο κινείται ώστε να αποδείξει την ιδιοκτησία του και πότε παραιτείται από αυτό το δικαίωμα.

Σημεία-«κλειδιά»
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα» οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:
▪ Το βάρος απόδειξης ιδιοκτησίας μεταξύ Δημοσίου και ιδιώτη σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις πέφτει στον ιδιώτη, εκτός από τα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Κύθηρα και Αντικύθηρα, τη Μάνη και τα Δωδεκάνησα (εκτός Ρόδου, Κω και σε τμήμα της Λέρου).
▪ Οι ιδιοκτήτες στις προαναφερόμενες περιοχές, προκειμένου να κατοχυρώσουν μια έκταση δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα και να μην τη διεκδικήσει το Δημόσιο, θα πρέπει να προσκομίσουν τίτλους ιδιοκτησίας πριν από την 1η Ιουλίου 2001 (έστω κι αν η έκταση έχει μεταγραφεί μεταγενέστερα).
▪ Οι τίτλοι ιδιοκτησίας θα πρέπει να συνοδεύονται από τοπογραφικά διαγράμματα, στα οποία αποτυπώνεται η περιγραφόμενη στους τίτλους έκταση – με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στη Δασική Υπηρεσία.
▪ Εκτάσεις που βρίσκονται στις προαναφερόμενες περιοχές και αποδίδονται στον δασικό χάρτη ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις θα εξαιρούνται από τον δασικό χάρτη με τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος.

Τι ισχύει συγκεκριμένα
για Μάνη και Κύθηρα
▪ Για τη Μάνη: Εάν το Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης, τότε ισχύει ό,τι ισχύει μεταξύ των ιδιωτών.
▪ Για Κύθηρα – Αντικύθηρα: Το Δημόσιο προκρίνεται μόνο με τίτλους κτήσης, αλλιώς ισχύει ό,τι ισχύει μεταξύ των ιδιωτών.

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του «Λακωνικού Τύπου»της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 25 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti